Věra Vtípilová – Pomalá chůze ulicí

Kurátor Jan Karpíšek. 8. 9. – 12. 10. 2019

Výběr kreseb a xeroxových grafik brněnské rodačky a absolventky FaVU, jejichž náměty i vizuální stránka jsou přirozeně tvarovány životními okolnostmi autorky. Pomalu a trpělivě vymílají v obřanském masivu sympatickou stopu uvědomělého zpřítomnění a intelektuální sebereflexe.

 

/Text autorky:/

Narození dítěte a z toho plynoucí “pobyt” na tzv. mateřské, je to, co dává obsah mé práci za poslední  tři roky. Čas jakoby se zastavil a dítě mě zarputile přidržuje v přítomném okamžiku. Jde těžko utéct        do minulosti nebo budoucnosti či virtuální reality. Výtvarnými akcemi zkoumám, co se mnou nová role a sociální status “matka” dělá. Kresby jsou výsledkem pobytu v přítomném okamžiku, meditace        nad prasklinou ve zdi, hustotou ok v plotě, nařaseností záclon v okně…

 

(Pomalá chůze ulicí – kresby)

Poslední rok a půl mám možnost chodit velmi pomalu po ulicích. Převážně blízko našeho bydliště. Zaujímá mně hmota domů, struktury plotů a energie zeminy a rostlin na předzahrádkách.                     Ve snaze zmocnit se tohoto tématu, některé vybrané výseky domů kreslím podle pořízené fotografie. Vzniká pět kreseb.

 

(Květiny v bytě jako osobní realizace – xeroxové grafiky)

Z knihy “Pěstujeme pokojové květiny” (autor Oldřich Bureš) z roku 1965 vytvářím kresby. Obdivuji estetickou stránku knihy a temnou atmosféru, kterou ve mě vyvolávají fotografie v knize.                   Ve snaze přiblížit se svými kresbami podobnému efektu z nedokonale vytisknutých fotografií používám techniku xeroxu. Četným kopírováním kreseb vzniká nová grafika, tisk plný chyb, které vystavuji        k obdivu.

 

Věra Vtípilová (*1984)

 

Vzdělání:

2005-2011 FaVU VUT v Brně, Ateliér grafika, (ak.mal. Margita Titlová Ylovsky)

1999-2003 Střední škola umění a designu v Brně

Item added to cart.
0 items -