DENISA BELZOVÁ, RADEK MICHÁLEK – NÁDOBY

Vernisáž výstavy maleb 28. 5. 2020. Kurátoři Jan Karpíšek a Lenka Sedláčková. Foto Roman Muselík. Za finanční podpory statutárního města Brna.

 

„Světlo, schránka, voda, okamžik.

Architektura maličkosti, ikona obyčejnosti.

Zdvojení v podobnosti i odlišnosti.

Obsah formy.

 

Kafe v lese.“

 

Autorsky partnerská dvojice:

Denisa Belzová

Nar. 1980, vystudovala Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, ateliéry: Malba 2 pod vedením Martina Mainera, Intermédia pod vedením Václava Stratila, Environment pod vedením Vladimíra Merty

Denisa Belzová se aktivně věnuje vlastní tvorbě — především malbě, performancím, happeningům a street-artu. Je členkou a zakladatelkou streetartové skupiny In Dust Troll (Radek Michálek, Denisa Belzová, Lukáš Orlita). Aktuálně se zabývá výukovými projekty pro různé generace. Založila a vede organizaci Start-Art. Externě působí v Moravské galerii, kde se podílí na koncepci výukových kurzů uprostřed výstavních expozic. V malbě se zaměřuje na krajinu města, krásu zdánlivě obyčejných okamžiků, nebo vytváří osobní symbolické výjevy plné dětských postaviček.

http://www.denybel.cz/

 

Radek Michálek

Nar. 1979; v roce 2004 ukončil studium užité malby na Zlínské VOŠ umění.

Radek Michálek se také aktivně věnuje vlastní tvorbě – malbě, objektům a malířským intervencím ve veřejném prostoru. Zajímá ho recyklace jakožto přehodnocování určitých stereotypů v malbě. Inspiruje ho ornament – rastr, který ve své tvorbě konfrontuje s dekorativní polohou obrazu a narušuje ji. Příznačný je také jeho zájem o graffiti, jehož prvky nepřímo využívá ve formálním přístupu k malbě. Radkovy objekty vznikají jako časosběrné procesy stop. Tyto vrstvy často opětovně odstraňuje a odkrývá tak nánosy i původní časoprostorové a psychické záznamy.

Item added to cart.
0 items -