Transcendentální taneční večírek

Datum
Čas
Typ akce
13. července 2018
19:00
Koncert
Divergent Connections Orchestra - Transcendentální taneční večírek (párty) - 3. část z Cyklu několika diverzních forem Divergent Connections Orchestra Improvizační orchestr se na scéně objevil poprvé v r. 2014, byl založen brněnským improvizátorem a experimentátorem (absolventem a nyní též pedagogem JAMU) Pavlem Zlámalem, který je i jeho uměleckým vedoucím a dirigentem. Těleso je obsazeno zkušenými hudebníky různých žánrových zaměření, které spojuje společná myšlenka objevování a hledání i za hranicemi zavedených zvyklostí. Hudební kvality členů umožňují nejen nekompromisní zvukové experimenty, ale i užívání stylových klišé v překvapivých, neokoralých souvislostech. Systémem neklasických dirigentských gest pak Zlámal jako dirigent usměrňuje hudební tok. Takto vznikající hudba je dílem přítomného momentu, výsledkem vzájemné interakce mezi hudebníky a dirigentem. Ambice a potenciál tohoto orchestru však nezůstávají jen u hudebního vyjadřování. Působnost „tvoření v přímém přenosu“ je rozšiřována o složku výtvarnou, dramatickou, taneční či performativní. Balancování na hraně nejistoty a překvapení nechává vzpomenout jména jako např. Frank Zappa, Barry Guy, Walter Thomson, John Zorn, Butch Morris, Evan Parker, Sun Ra Arkestra a další. Divergent Connections Orchestra dále rozšiřuje škálu progresivních projektů, který, po avantgardní Next Phase či volně improvizačním Brno Improvising Unit, nese filosofický „rukopis“ svého zakladatele a uměleckého vedoucího, Pavla Zlámala. V červnu 2017 vydal orchestr své debutové CD - „Odlet III“ u brněnského vydavatelství Ears & Wind Records www.pavelzlamal.com Cyklus několika diverzních forem k příležitosti 100. výročí vzniku Československa Experimentální těleso Divergent Connections Orchestra (dirigent a umělecký vedoucí Pavel Zlámal) uvádí cyklus oslavných kulturních akcí věnovaný 100. výročí vzniku Československa. Z pozice „uprostřed“ (mezi Českem a Slovenskem – z Brna roku 2018) reflektuje v pěti (či více?) autonomních formách některé motivy, které vnímá jako prvky spjaté s národní identitou. Zároveň takové prvky, které nutně nestojí na prvních místech oficiálních reprezentativních výčtů. Není tedy tento cyklus oslavou činů velkolepých či toužících po světovosti, nýbrž naopak, spíše člověka prostého a jeho obyčejnosti (tedy i takové, kterou zlí jazykové někdy označují za středoevropské / české ignorantství – v čemž mají někdy pravdu, jindy tím zase vynáší ignorantství své vlastní). Koncept si tedy všímá (a čerpá z) takové obyčejnosti, která, jakýmsi skrytým či podvědomým algoritmem společensko-historického dědictví, absorbuje a přetváří vnější vlivy, stejně jako výrazná puzení zevnitř vlastních řad. Obyčejnost, která pak v dobrém i špatném prosakuje do celkového obrazu národa, spolucharakterizuje nejen jeho umístění, ale také úlohu a předurčení v kontextu mezinárodním. Absence hrdinných témat a pompézních ambicí dává prostor k objevování drobnějších, ale každému v podstatě známých a blízkých věcí, které k našim zeměpisným šířkám a tedy i náturám tak nějak patří. (Chléb, pivo, tanec, ulice - veřejný život, veřejný prostor atd). Cyklus je (stejně jako samotná existence DCO) motivován primárně touhou tvořit, svobodně, nepoplatným způsobem, rozhýbávat ledy. Nadto však přijímá historické jubileum jako podnět zamyšlení (svého druhu bilančnímu), čímž přesahuje do vlastenecké zpovědi: vyjadřuje přijetí zmíněné obyčejnosti, onoho nejednoznačného, ambivalentního dědictví rodné hroudy a tedy i zodpovědnosti za ně. Je tak nejen konstatováním stavu věcí, ale i provoláním životního stanoviska, manifestem, který si je dobře vědom toho, že obyčejnost je někdy neotesaná, „neušlechtilá“, omezující a urputně zpátečnická, ale také toho, že se v této naší obyčejnosti skrývá i mnoho věcí jedinečných a milých, jako je kupř. prostota a opravdovost, nezištná a srdečná laskavost či poetický humor a nadsázka. 1. Melodram o chlebu a soli 30.5.2018 2. Aurální dějiny Brna 14.6.2018 3. Transcendentální taneční párty 13.7.2018 4. 100 let 100 piv- někdy v září 2018 5. Slavnostní koncert – asi říjen 2018

Události v kategorii Koncert


Žádné události k zobrazení
Chcete pravidelně dostávat náš program? Pošlete nám svůj e-mail.


    Item added to cart.
    0 items -