TOMÁŠ PLACHKÝ: ŠUTR

Vernisáž výstavy maleb Tomáše Plachkého 27. 3. 2022 v 18 hodin. Kurátorka Lenka Sedláčková. Foto Radim Dibdiak.

TOMÁŠ PLACHKÝ (nar. 1992), žije v Brně

V mé práci je podstatné vnímání a zpracování krajiny kolem nás. Zaobírám se otázkou, do jaké míry je věřený prostor nositelem paměti. Tuto paměť hledám v megalitických stavbách či obyčejných patnících nebo pomnících. Všechny tyto kameny se objevují v naší kulturní krajině a vztahuje se k nim nespočet příběhů jak pravdivých, tak smýšlených. Tyto pověsti jim zajištují důležitost a ochranu existence. Jejich okolí se stává tajemné a často je znovu objevujeme a přikládáme jim nové významy. V obrazech je pro mě zásadní práce s barvou. Hraji si s pigmenty, které si namíchávám a vytvářím tak pro mě ideální barvu. Tomáš Plachký

 

Item added to cart.
0 items -