Po větru lehce – Táňa Fischerová a manželé Havlovi