ALEŠ NOVÁK – FRAGMENTY SKUTEČNOSTI

Vernisáž výstavy 5. 8. 2020. Kurátorka Lenka Sedláčková. Foto Klaudia Bruno Bona. Za finanční podpory statutárního města Brna.

Aleš Novák – Fragmenty skutečnosti
Výstava monotypů Aleše Nováka odkazujících na náhodné vrstvy reality, obvykle té
krajinné. Krajina je častým motivem Alešových maleb, kreseb či grafik, s přírodními
materiály někdy pracuje i při vytváření objektů. Jindy naopak používá průmyslově
vyrobené věci při hře na přírodu. Jeho neuvěřitelně široká, ale přitom stále kompaktní
tvorba stojí typicky na principu spontánnosti, náhody, okamžité imaginace.

Aleš Novák
Narozen 21. prosince 1979, Chomutov, žije a pracuje v Liberci a v Praze.
Od roku 2016 učí na Fakultě umění a architektury v Liberci jakožto pedagog
výtvarného ateliéru.
Vzdělání
2011 – 2014 UMPRUM, ateliér sochařství – Dominik Lang, Edith Jeřábková
2007 – 2011 UMPRUM, ateliér sochařství – prof. Kurt Gebauer
2012 – stáž na universitě Bezalel, Jerusalém
2009 – 2008 2 semestry stáž na AVU – at. malby II – Vladimír Skrepl
2000, 2001 2 semestry stáž na AVU – at. kresby – J.Svobodová, J. Petrbok
1998 – 2006 Fakulta architektury TU Liberec
1994 – 1998 Obchodní akademie v Jihlavě
Z posledních výstav:
2020 Vienna suburb of Brno (together with Anna Straková), LLLLLL gallery, Vienna
2019 Post-barokní folklór aneb jak zmarnivět funkcionalismus, galerie Pragovka –
Pop-up, Praha
2018 Zahrada, komunitní zahrada, Jeruzalém
2017 Deska představivosti, Deska gallery, Ústí nad Labem
2017 Za hranicí vědomí, galerie studio Bubec, Praha
http://alesnovak.blogspot.com/

Item added to cart.
0 items -